El projecte

OASIS ofereix espais de trobada i socialització per adolescents amb comportaments, identitats de gènere i sexualitats diverses. Sempre en el marc del lleure, el primer OASI va ser una trobada de tres dies que va tenir lloc a en juliol de 2015. La segona edició seran les 1eres colònies d’estiu per a adolescents LGBT, del 5 al 10 de juliol de 2016.

Col·laboren en el projete:
AMPGIL i el Grup de Famílies de Persones Trans

Donen suport:
l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció General de Joventut

 

PERQUÈ UNES COLÒNIES D’ESTIU PER A ADOLESCENTS LGTB?

El col·lectiu d’adolescents és un dels sectors més vulnerables dins la població LGTB. Més enllà de les dificultats que suposa identificar-se amb un desig sexual o un gènere diferents a la majoria, en el moment de l’adolescència apareixen necessitats específiques vinculades a la dificultat per trobar referents positius, la manca d’espais de socialització entre iguals i, en molts casos, la vivència de situacions d’assetjament escolar.

Per tal de donar resposta a aquestes problemàtiques, apostem per generar espais de seguretat en els que aquestes persones puguin compartir les seves experiències, conèixer altres adolescents LGTB amb els que establir vincles d’amistat i envoltar-se d’històries i relats que puguin enfortir la seva autoestima, de cara a la millora del seu benestar.

Creiem que aquestes colònies d’estiu entre iguals és del tot necessària per a que a mig termini es reforci quantitativa i qualitativament la participació d’adolescents LGTB en els espais de lleure comuns.

D’altra banda, aquestes colònies tenen en consideració l’alt alt grau de diversitat interna dins el col·lectiu LGTB, que de ben segur enriquirà aquest procés socioeducatiu.