Objectius

Els principals objectius d’aquest projecte són:

  • Acompanyar processos d’apoderament i positivització d’experiències d’adolescents que trenquen les normes de gènere i sexualitat
  • Donar a conèixer referents positius diversos de persones amb diversitats sexuals i de gènere, així com de supervivents de l’assetjament trans-lesbo-homofòbic
  • Crear un entorn de llibertat i seguretat on expressar altres formes de viure el gènere i la sexualitat