L’equip

El projecte està liderat per l’Associació Candela i compta amb la col•laboració de l’Associació de Mares i Pares de LGTB de Catalunya (AMPGIL) i l’Espai Obert Trans/Intersex, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT).

L’equip humà que portarà a terme la trobada, amb una àmplia trajectòria en el moviment LGBT i en el camp d l’educació afectiu-sexual, és el següent:

 

_miriamMiriam Aleman Calatayud

Va estudiar filosofia i treballa a l’Associació Candela des de l’any 2009 com a coordinadora de projectes de coeducació i educació afectiu-sexual adreçats a la comunitat educativa. Formadora de tots els públics, escriu articles i porta el bloc de “La Lore: espai jove sobre sexualitats, relacions i gènere”, on defensa molt el potencial transformador i la creativitat dels i de les joves.

saraSara Barrientos Carrasco

És antropòloga, màster en estudio e intervenció sobre violència masclista i una de les fundadores de l’Associació Candela. Treballa des de fa 11 anys amb joves en matèria de coeducació i diversitat sexual i de gènere. En l’actualitat es dedica també a la formació i l’assessorament de professionals, així com al treball grupal amb dones. Ha treballat a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere i ha col·laborat en diverses ocasions en qualitat d’experta en coeducació amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Sílvia Merino i Navalón

És educadora social i treballa a l’Associació Candela des de l’any 2011, principalment en projectes adreçats a infants i joves. Té una àmplia trajectòria en el món de l’educació i en el lleure, com a monitora i directora, col·laborant amb nombroses entitats i aplicant la perspectiva de gènere. També ha treballat durant 10 anys amb infants i joves en risc d’exclusió social.

miquiMiquel Missé Sánchez

Sociòleg i formador en diversitat sexual i de gènere. S’ha dedicat molt especialment al col·lectiu trans coma  activista, com a investigador i com a formador.  En  els  darrers  anys  ha  treballat  el  projecte  de l’Ajuntament de Barcelona “Els Paranys de l’Amor” sobre  prevenció de la violència masclista adreçats adolescents de la ciutat de Barcelona. Ha col·laborat amb l’Associació Candela i amb l’Associació de Mares i Pares de LGTB en diversos projectes.